Proxectos autonómicos
Proyectos autonómicos
O aforro-investimento en Galicia a exame
GALICIA: O aforro-investimento en Galicia a exame: Aforrar en tempos de crise
PROXECTO ESTUDIO ECONÓMICO-XURÍDICO
GALICIA: INCIDENCIA DE LOS CRÉDITOS RAPIDOS Y DE LAS EMPRESAS DE REUNIFICACIÓN DE CRÉDITOS SOBRE EL SOBREENDEUDAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES
PROXECTO NOVOS PRODUCTOS DE DESEÑO
GALICIA: LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS ANTE LOS NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE DISEÑO
PROXECTO XOVES
GALICIA: LOS JÓVENES ANTE LOS PRODUCTOS BANCARIOS Y DE SEGUROS
PROXECTO INMIGRANTES
GALICIA: Guía de Produtos Bancarios e de Seguros para inmigrantes
PROXECTO COMISIÓNS
GALICIA: Seminario formación de formadores Por unha regulación razoable e xusta das comisións bancarias e financeiras
Campaña formativa sobre os dereitos das persoas con discapacidade nos servizos financeiros
GALICIA. A defensa dos dereitos das persoas con discapacidade fronte ás entidades financeiras e de seguros. As persoas con discapacidade teñen os mesmos dereitos e obrigas que as demais persoas e deben recibir o mesmo trato. A súa diferenza debe ser aceptada e valorada, e non debe ser obxecto de discriminación.
Prevención e protección do consumidor fronte ao SOBREENDEBEDAMENTO
GALICIA: O sobre-endebedamento xurde como consecuencia de un endebedamento por riba das nosas posibilidades que, ante determinadas circunstancias, provoca unha situación de insolvencia na economía familiar.
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email