Galería fotográfica de actividades en


Simposio: “Os novos ante os produtos bancarios e de seguros” 2007


Simposio: “Os novos ante os produtos bancarios e de seguros” 2007


Simposio: “Os novos ante os produtos bancarios e de seguros” 2007


Simposio: “Os novos ante os produtos bancarios e de seguros” 2007


Simposio: “Os novos ante os produtos bancarios e de seguros” 2007


Simposio: “Os novos ante os produtos bancarios e de seguros” 2007


Simposio: “Os consumidores e usuarios ante os novos produtos e servizos financeiros de deseño” 2007


Simposio: “Os consumidores e usuarios ante os novos produtos e servizos financeiros de deseño” 2007


Simposio: “Os consumidores e usuarios ante os novos produtos e servizos financeiros de deseño” 2007


Simposio: “Os consumidores e usuarios ante os novos produtos e servizos financeiros de deseño” 2007


Simposio: “Os consumidores e usuarios ante os novos produtos e servizos financeiros de deseño” 2007


Simposio: “Os consumidores e usuarios ante os novos produtos e servizos financeiros de deseño” 2007


Simposio: “Os consumidores e usuarios ante os novos produtos e servizos financeiros de deseño” 2007


Simposio: “Os consumidores e usuarios ante os novos produtos e servizos financeiros de deseño” 2007


Relatorio-Obradoiro: "Aprende a elabora-lo teu propio presuposto 2007


Relatorio-Obradoiro: "Aprende a elabora-lo teu propio presuposto 2007


Visita a exposición: “Unha Historia da Banca Española nos seus Documentos” no Palacio Municipal de A Coruña 2007


Visita a exposición: “Unha Historia da Banca Española nos seus Documentos” no Palacio Municipal de A Coruña 2007


Visita a exposición: “Unha Historia da Banca Española nos seus Documentos” no Palacio Municipal de A Coruña 2007


Visita a exposición: “Unha Historia da Banca Española nos seus Documentos” no Palacio Municipal de A Coruña 2007


Xornadas Comisións 2006


Xornadas Comisións 2006


Xornadas Comisións 2006


Xornadas Comisións 2006


Xornadas Inmigrantes 2006


Xornadas Inmigrantes 2006


Xornadas Inmigrantes 2006


Xornadas Inmigrantes 2006


Xornadas Inmigrantes 2006


Xornadas Inmigrantes 2006


Xornadas Inmigrantes 2006


Xornadas Inmigrantes 2006

 
 
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email