Proxectos autonómicos
Proyectos autonómicos
O aforro-investimento en Galicia a exame
GALICIA: O aforro-investimento en Galicia a exame: Aforrar en tempos de crise
PROXECTO ESTUDIO ECON�MICO-XUR�DICO
GALICIA: INCIDENCIA DE LOS CR�DITOS RAPIDOS Y DE LAS EMPRESAS DE REUNIFICACI�N DE CR�DITOS SOBRE EL SOBREENDEUDAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES
PROXECTO NOVOS PRODUCTOS DE DESE�O
GALICIA: LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS ANTE LOS NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE DISE�O
PROXECTO XOVES
GALICIA: LOS J�VENES ANTE LOS PRODUCTOS BANCARIOS Y DE SEGUROS
PROXECTO INMIGRANTES
GALICIA: Gu�a de Produtos Bancarios e de Seguros para inmigrantes
PROXECTO COMISI�NS
GALICIA: Seminario formaci�n de formadores Por unha regulaci�n razoable e xusta das comisi�ns bancarias e financeiras
Campa�a formativa sobre os dereitos das persoas con discapacidade nos servizos financeiros
GALICIA. A defensa dos dereitos das persoas con discapacidade fronte �s entidades financeiras e de seguros. As persoas con discapacidade te�en os mesmos dereitos e obrigas que as demais persoas e deben recibir o mesmo trato. A s�a diferenza debe ser aceptada e valorada, e non debe ser obxecto de discriminaci�n.
Prevenci�n e protecci�n do consumidor fronte ao SOBREENDEBEDAMENTO
GALICIA: O sobre-endebedamento xurde como consecuencia de un endebedamento por riba das nosas posibilidades que, ante determinadas circunstancias, provoca unha situaci�n de insolvencia na econom�a familiar.
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email